Werkwijze

Intake gesprek coaching
Ieder mens is anders en dus is iedere aanpak net even anders. In een eerste gesprek onderzoeken we samen jouw vraag en je behoefte. Een eerste gesprek heeft een verkennend karakter en is vrijblijvend.

Levensverhalen
Heb je interesse en wil je hierover met mij in gesprek? Ook hiervoor geldt dat het eerste gesprek verkennend is en je tot niets verplicht.

Plan van aanpak
Als wij beiden tot instemming komen dan stel ik een plan van aanpak op.
Voor een goede samenwerking is het nodig dat wij een wederzijds vertrouwen in elkaar hebben, noem het maar de bekende 'klik'. Jij in mijn manier van werken en professionaliteit en ik in jouw motivatie en het nakomen van gemaakte afspraken. Tijdens de intake maak ik een inschatting van de frequentie van het aantal gesprekken.
In het plan van aanpak stel ik een vervolgtraject voor, inclusief het kostenaspect.

Vertrouwelijk
Het spreekt voor zich dat onze gesprekken vertrouwelijk zijn. Niets van wat je me vertelt, wordt naar buiten gebracht.