Intro

Ieder mens heeft in zijn leven geborgenheid, eigenwaarde en identiteit nodig. Om als mens tot je recht te komen is het nodig om te weten waar je kracht ligt. Als coach probeer ik samen met de coachee een antwoord te vinden op de drie meest wezenlijke levensvragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.

Het ontdekken van je kernkwaliteiten is essentieel om vanuit eigen basis te kunnen leven. In een gesprek gaan we op zoek naar die motor, naar je intrinsieke kracht. Weten wat je kunt, wat je wilt en waar je uiteindelijk naar toe gaat. Voor sommige mensen een vanzelfsprekendheid maar lang niet voor iedereen. Immers, als mens wil je gewaardeerd en gezien worden en de erkenning krijgen die je toekomt.

Jezelf kennen is een eerste stap op weg naar weten wat je wilt, naar datgene wat voor jou belangrijk is. Mijn rol daarin is luisteren, inspireren en motiveren, spiegelen en confronteren. De kern blootleggen van datgene waar jij mee zit. Het doel hiervan is dat jij als mens tot bloei kunt komen. Als coach is mijn rol geslaagd als jij vol passie kunt vertellen over je ontdekkingen en je nieuwe plannen.

"Voor iedereen komt er in zijn leven dat speciale moment waarop hij figuurlijk op de schouder getikt wordt en de kans krijgt om iets heel speciaals te doen, uniek voor hem en passend bij zijn talenten (Winston Churchill)."