Levensverhalen

Zoals niet iedere bloem tot bloei komt zo komt ook lang niet ieder mens tot volle bloei.
Ik ben op het idee gekomen om levensverhalen te gaan schrijven omdat ik ervan overtuigd ben dat veel mensen niet of onvoldoende worden gekend, tijdens hun leven.

Als een leven eindigt is het vaak moeilijk om herinneringen en gebeurtenissen in de juiste context te plaatsen. Uit eigen ervaring weet ik hoezeer het verlies van een dierbare effect heeft op nabestaanden.

Door middel van het schrijven van levensverhalen wil ik herinneringen opschrijven van nabestaanden, en zo het leven van die unieke persoon te benoemen. Of het verhaal van iemand die nog bij leven zijn of haar persoonlijke geschiedenis wil schrijven. Wat ik beoog is om de kern te benoemen, vanuit het perspectief van de persoon waarover het gaat, de mooie kanten en mogelijk ook de schaduwkanten. Ik stel mijzelf de vraag wat die mens zou kunnen hebben bewogen.
Als coach ben ik een geoefende luisteraar met het vermogen om onbevooroordeeld en met interesse te luisteren.

In overleg kies ik voor een passende vorm; een boekrol, een glossy of een biografie.